Opdracht beeldende aspecten fotografie

Beeldende aspecten zijn eigenschappen van een foto. Ze zijn altijd aanwezig op iedere foto en hoe bewuster je ermee omgaat, hoe beter je foto.

Er zijn 5 hoofdaspecten. Ze staan hieronder, als je erop klikt, krijg je een uitleg erover.

Opdracht:

Kies een van de hier boven genoemde beeldend aspect uit. (bijvoorbeeld beweging) Daar ga je een onderzoek naar doen. Hoe zie je de beweging in de foto. Zoek naar foto’s die gemaakt zijn op verschillende manieren. Kies ook een tegenstelling. Maak een collage ervan. Dit doe je op papier, de voorbeelden haal je uit tijdschriften. Of je maakt een digitale collage in Piccollage van foto’s uit je eigen ‘foto galerij’ of foto’s van het internet.

Maak een mooie collage / poster met minimaal 6 foto’s en een korte schriftelijke uitleg per foto over jou beeldende aspect. 

Maak een goede foto van je collage en zet deze in je portfolio. Schrijf daarbij een reflectie item:

  • Wat was je onderwerp?
  • Met wie heb je samengewerkt?
  • Hoe heb je het onderwerp laten zien?
  • Wat heb je goed gedaan?
  • Wat ging er minder goed?
  • Wat zou je in de toekomst anders doen?