Forced perspective ‘gekke foto’

Forced perspective ‘gekke foto’

Voor deze opdracht maak je foto’s waarmee je mensen voor de gek houdt. Het lijkt namelijk alsof je…. een vliegtuig opeet, of op een klasgenoot trapt, of aangevallen wordt door een reus!

Dit doe je door te spelen met perspectief (diepte en afstand).

Alles wat vlakbij je lens is, komt groot in beeld. Staat een onderwerp verder weg, dan wordt het steeds kleiner. Daar kun je grappige dingen mee doen!

Kijk maar naar de voorbeelden op google afbeeldingen: forced perspectief.

Werk in tweetallen en met jullie eigen iPad of telefoon camera. Luister naar elkaar, help elkaar en maak een minimaal 2 leuke foto’s! waar je zelf op staat.

Werk in ieder geval per persoon 2 ideeën uit. Deze worden beoordeeld met een cijfer. Bedenk er een titel of verhaaltje bij lever in als een piccollage of als losse foto’s in je CKV portfolio.

Reflectie:

  • Uploaden naar je CKV portfolio!
  • Met wie heb je samengewerkt en hoe ging dat?
  • Wat kon er beter?
  • geef zelf aan wat er goed is aan je foto’s.

Veel plezier met maken van de foto’s!