Voorbereiding Cultuurdag

Schrijf in 5 zinnen je verwachtingen op over de cultuurdag.

voorbeeld:

Maandag 10-12 is er weer een cultuurdag, ik heb de workshops……. en …… gekozen. ik verwacht………

Zoek een afbeelding op die past bij jou workshop keuze.

Plaats deze samen met je stukje tekst in je portfolio bij periode 2

Deze opdracht duurt 15 min.