Reflectie vragen bij WFFR

1. Vertel over elke film kort waar het over ging! -> korte samenvatting van 5 films. (Chimpansee, Ijsbeer, Wild zwijn, Varkens, Bij)

2. Geef per film je mening dus wat vond je er van en benoem iets specifieks. Wat voor gevoel kreeg je bij het zien van de films (omschrijf per film).

3.Wat viel je op aan het gebruik van de muziek? Heb je muziek gehoord zo ja welk deel van de film en omschrijf de functie er van.

4. Wat heb je geleed van het zien van dit soort films?

5. Zou je nog een keer naar een festival als WFFR of natuurfilm gaan?

6. Als je terug denkt aan de excursie wat komt als eerst in je op?