Reflectie wereldreligie

Maak een collage van de foto’s die je hebt gemaakt van het bezoek aan de gebedshuizen. En Interview elke leerling in je groepje: Wat heb je tijdens de excursie gezien of gehoord dat je nog niet wist? verwerk deze vraag in je reflectie verslag.

Schrijf in je verslag: Wat heb je tijdens de excursie ontdekt dat je nog niet kende? Geeft een samenvatting /omschrijving van je ervaringen die dag. Dus hoe begon de excursies, waar ben je geweest, welk gebedshuis en hoe eindige het. Welk gevoel kreeg je toen je in het gebedshuis stond? Wat vond je van de totale excursie?

Maak in google maps een route, gebruik hiervoor de foto’s die je hebt gemaakt tijdens de Pow Wow zoektocht en de collage van het gebedshuis. Geef ook aan wat je ervaring was bij die plek, beantwoord de volgende vragen:

Welke talen heb je gehoord?

Welke eten uit verschillende landen heb je gezien?

Welke (soort) bedrijven en winkels ben je tegen gekomen in de Afrikanenwijk?

Welke andere producten zouden uit een andere cultuur kunnen komen?