Buddypress site maken

Barry logt even de acties nodig om een nieuwe buddypress te maken:

  • Log in op virtualmin
  • bussypress.voeten.com -> clone server
  • Met de terminal / root, edit de config in /etc/apache/sites-available/ en verander regel 1 in:

<VirtualHost 141.138.201.245:80>

  • In de terminal, ga naar het aangemaakte web en edit wp-config.php. Pas de database gegevens aan volgens de gegevens van je nieuwe database.
  • Weer naar virtualmin, de nieuwe virtual host. Edit Virtual Host -> edit database, manage. Zoek de wp_options tabel en pas de eerste twee entries aan: de home en site-url.