Toetsen inplannen en laten inhalen via Magister

Toetsen inplannen en laten inhalen via Magister

Hier een uitleg filmpje hoe het opgeven/afnemen/inhalen van een toets in magister werkt:

De procedure:

 • Docent geeft een toets minimaal een week van tevoren op en vermeld dit in magister (als PW/SO/TT, i.i.g. niet als HW)
 • Leerling mist een toets en wordt absent gemeld in de absentenregistratie -> staat nu in overzicht ‘gemiste toetsen’
 • In het cijferoverzicht wordt een INH gezet
 • Leerling komt een afspraak maken om de toets binnen 10 lesdagen in te halen
 • Deze 10 lesdagen gaan in vanaf de eerste dag dat de leerling weer op school is. 
 • De datum in het overzicht is de dag van absentie -> docent kijkt zelf wanneer leerling weer is gestart op school
 • Docent klikt in het overzicht van gemiste toetsen de leerling aan en vervolgens het kalendertje om samen met de leerling een afspraak in te plannen.
 • Op het moment van inhalen klikt de docent in de afspraak op present of absent.
 • Onwettig absent bij de inhaalafspraak -> direct een 1.0 (anders nieuwe afspraak in de resterende dagen)
 • Niet ingehaald binnen 10 dagen, dan moet de INH worden veranderd in een 1,0
 • Onderbouw -> Docent stelt ouders, mentor en LJC op de hoogte van het feit dat de INH wordt veranderd in een 1,0
 • Bovenbouw -> Docent stelt examensecretariaat op de hoogte van het feit dat de INH wordt veranderd in een 1,0. Examensecratariaat stuurt mail naar ouders en LJC

Nog even voor de duidelijkheid:

INH: Toets niet gemaakt

1,0: Toets niet op tijd ingehaald / geen afspraak gemaakt

1,0: Fraude / strafmaatregel

1,1: laagst te behalen resultaat