Maak in 2-tallen een presentatie over een computeronderwerp naar keuze. Gebruik Google presentaties hiervoor, zodat je tegelijkertijd in dezelfde presentatie kunt werken. (1 iemand maakt de presentatie en deelt met de ander).

Let op: je docent maakt de groepsindeling.

Voorbeeld onderwerpen 

 • Hacken
 • Internet
 • Wikipedia
 • Google
 • Hardware (moeder-board, geluidskaart, computerkast)
 • Software (een bepaald programma zoals Photoshop)

Open in Classroom het onderzoeksformulier.

Volg daarna onderstaande stappen

Stap 1:

kies een onderwerp. Kom je er niet uit, of heb je een leuk idee? Bespreek het met je docent

Stap 2:

Formuleer een onderzoeksvraag. Waar gaat je presentatie over? Wat wil je ons vertellen? Jij doet een onderzoek en wordt expert, en je deelt wat je hebt ontdekt met ons.

Stap 3:

Zoek informatie. Zet alles bij elkaar in je document.

Stap 4:

Verdeel je informatie in verschillende categorieën, onderwerpen. Dit worden je verschillende dia’s

Stap 5:

Maak een presentatie met google presentaties. Let op: gebruik alleen trefwoorden. Je vertelt je verhaal, de dia’s ondersteunen het.

Dia 2 is je onderzoeksvraag met je uitleg. Verder komen er geen vragen in je presentatie voor!

Kies een passend thema, passende afbeeldingen en maak het netjes en consequent. Zie uitlegdia’s hieronder.

Stap 6:

Maak je presentatie mooi en zorg dat je een goed, eigen verhaal hebt. Geen teksten van internet voorlezen. Dat is plagiaat.

Voorwaarden:

 • 10-12 inhoudelijke dia’s (dus zonder titeldia, einddia, inhoudsopgave, vragen dia, enz)
 • 2 personen per team
 • 3 lessen de tijd
 • volledig ingevuld stappenformulier maakt deel uit van het cijfer
 • Les 4 = presenteren

 

Hoe moet je presenteren? Bekijk deze presentatie:

Presentatie over computeronderwerp